Impressum

Impressum

Gasthaus Sindel-Buckel GmbH & Co. KG
Geschäftsführerinnen: Tanja Sindel, Christine Sindel, Ilonka Sindel
Spitalstraße 28
91555 Feuchtwangen – Duitsland

Telefoon: +49 (0)9852 2594
Fax: +49 (0)9852 3462
E-Mail: info(at)sindel-buckel.de

Btw-identificatienummer volgens §27a Duitse wet op de omzetbelasting: DE 28ZZZ00001725386

 

Concept en vormgeving
CORBEAU werbeagentur · www.corbeau.de

Technische realisatie
GlobalBases.com GmbH · www.globalbases.com

Beeldbronnen
Simon Malik, Andy Brunner, Gerlinde Großmann, Kurt Pachl, CORBEAU werbeagentur, Stadt Feuchtwangen, Fotolia.com

 

Gegevensbescherming 

Hieronder vindt u onze gegevensbeschermingsverklaring. U vindt hier informatie over het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens bij het gebruik van onze website. We houden ons daarbij aan het in Duitsland geldende gegevensbeschermingsrecht. U kunt deze verklaring op elk moment nalezen op onze website.

We wijzen u er uitdrukkelijk op dat gegevensoverdracht op het internet (bijv. bij communicatie per e-mail) beveiligingsproblemen kent en niet volledig kan worden beschermd tegen toegang door derden. Het gebruik van de contactgegevens van ons impressum voor reclamedoeleinden is uitdrukkelijk niet gewenst, tenzij wij hier vooraf schriftelijk toestemming voor hebben gegeven of er al een zakelijke band bestaat. De aanbieder en alle op deze website genoemde personen geven hierbij geen toestemming voor commercieel gebruik of doorgeven van hun gegevens.  

 

Persoonlijke gegevens

U kunt onze website bezoeken zonder afgifte van persoonlijke gegevens. Voor zover op onze site persoonlijke gegevens (zoals naam, adres of e-mailadres) gevraagd worden, vindt dit, voor zover mogelijk, plaats op vrijwillige basis. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet doorgegeven aan derden. Indien er tussen u en ons een contractverhouding wordt gevormd, inhoudelijk wordt vormgegeven of moet worden gewijzigd of u bij ons een aanvraag doet, verzamelen en gebruiken wij persoonlijke gegevens van u, voor zover dit voor deze doeleinden nodig is (stamgegevens). We verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens indien dit nodig is om u gebruik te laten maken van het webaanbod (gebruiksgegevens). Alle persoonlijke gegevens worden slechts zolang opgeslagen als nodig is voor het genoemde doel (bewerking van uw aanvraag of afwikkeling van een contract). Hierbij worden de belastingrechtelijke en handelsrechtelijke bewaartermijnen in acht genomen. Op bevel van de bevoegde instanties mogen we in uitzonderingsgevallen informatie over deze gegevens (stamgegevens) overdragen, voor zover dit nodig is voor doeleinden van strafvervolging, het afwenden van gevaren, het voldoen aan wettelijke taken van de instanties voor gegevensbescherming of de militaire afweerdiensten of voor het naleven van de rechten op intellectueel eigendom. 

Gegevensbeschermingsverklaring voor de webanalysedienst Google Analytics 

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt zgn. "cookies", tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie geproduceerde informatie over uw gebruik van deze website wordt normaal gesproken verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Wij hebben de IP-anonimisering geactiveerd. Op deze website wordt uw IP-adres door Google daarom vooraf ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het verdrag over de Europese Economische Ruimte. Uitsluitend in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om reports over de websiteactiviteiten samen te stellen en om verdere met het gebruik van de website en het internet verbonden diensten voor de websitebeheerder uit te voeren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van de cookies door een bijbehorende instelling van uw browsersoftware voorkomen; wij willen u er echter op wijzen dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt benutten. U kunt bovendien het opslaan van de gegevens die door de cookies zijn verzameld en betrekking hebben op uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) door Google evenals het verwerken van deze gegevens door Google verhinderen, door de onder de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren: tools.google.com/dlpage/gaoptout;

Informatierecht

U hebt op elk moment het recht om gratis en onmiddellijk informatie op te vragen over de over uw persoon verzamelde gegevens. U hebt op elk moment het recht om uw toestemming voor het gebruik van uw aangegeven persoonlijke gegevens met toekomstige werking te herroepen. Neem voor informatie recht op met de aanbieder onder de contactgegevens in het impressum.